MAN 1 Kulon Progo

Santri Berlian

Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami Kepala Madrasah, Guru, dan Pegawai MAN 1 Kulon Progo sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanki sesuai peraturan yang berlaku.

Kepala Madrasah,
ttd
Edi Triyanto, S.Ag., S.Pd., M.Pd